Powerline Wireless Adapter

Powerline แบบ Wireless (Wireless Extender) เปลี่ยนสายไฟฟ้าในบ้านคุณให้เป็นสาย LAN และ WiFi รองรับระยะทาง 200 - 300 เมตร ความเร็วบนสาย LAN  200/500Mbps ความเร็ว WiFi 150/300Mbps ใช้งานง่าย ไม่ต้องตั้งค่า เพิ่มจุดได้ เปลี่ยนจุดติดตั้งได้ตามต้องการ

เรียงลำดับ:
แสดง:
แสดงผล: แถว ตาราง
 • TP-LINK TL-WPA4220 Wireless Powerline Extender
  TP-LINK TL-WPA4220 เป็น Powerline Adapter/Homeplug ใช้งานเครือข่ายผ่านสายไฟในบ้านหรืออ็อฟฟิศ โดยไม่ต้องเดินสาย LAN ให้ยุ่งยาก TL-WPA4220 เป็น Wireless ในตัว เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถใช้ Wireless ได้เลย โดยไม่ต้องหา Router Wireless มาต่อเพิ่ม มี LAN 2 ช่องแบบ 10/100 Mbps รองรับ WiFi b/g/n ..
  1,490.00฿
 • TP-LINK TL-WPA4220KIT Wireless Powerline Extender
  TP-LINK TL-WPA4220KIT เป็น Powerline Adapter/Homeplug ใช้งานเครือข่ายผ่านสายไฟในบ้านหรืออ็อฟฟิศ โดยไม่ต้องเดินสาย LAN ให้ยุ่งยาก TL-WPA4220 เป็น Wireless ในตัว เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถใช้ Wireless ได้เลย โดยไม่ต้องหา Router Wireless มาต่อเพิ่ม TL-WPA4220 มี LAN 2 ช่องแบบ 10/100 Mbps TL-W..
  1,790.00฿
 • TP-LINK TL-WPA7510 KIT AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit
  TP-LINK TL-WPA7510 KIT เป็น Powerline Adapter/Homeplug ใช้งานเครือข่ายผ่านสายไฟในบ้านหรืออ็อฟฟิศ โดยไม่ต้องเดินสาย LAN ให้ยุ่งยาก TL-WPA7510 เป็น Wireless ในตัว เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถใช้ Wireless ได้เลย โดยไม่ต้องหา Router Wireless มาต่อเพิ่ม TL-WPA7510 มี Gigabit LAN 1 ช่องแบบ 100/1000 ..
  2,490.00฿
 • TP-LINK TL-WPA8630 KIT AV1300 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit
  TP-LINK TL-WPA8630 KIT เป็น Powerline Adapter/Homeplug ใช้งานเครือข่ายผ่านสายไฟในบ้านหรืออ็อฟฟิศ โดยไม่ต้องเดินสาย LAN ให้ยุ่งยาก TL-WPA8630 เป็น Wireless ในตัว เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถใช้ Wireless ได้เลย โดยไม่ต้องหา Router Wireless มาต่อเพิ่ม TL-WPA8630 มี Gigabit LAN 3 ช่องแบบ 100/1000 ..
  3,890.00฿