USB Print Server

เรียงลำดับ:
แสดง:
แสดงผล: แถว ตาราง
  • TP-LINK TL-PS110U USB Print Server
    TP-LINK TL-PS110U เป็น Print Server รองรับเครื่องพิมพ์แบบ USB จำนวน 1 เครื่อง รองรับรุ่น Printer มากกว่า 200 รุ่น รองรับ network protocols : TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,AppleTalk,LPR/LPD,IPP,SMB มี LAN แบบ 10/100 จำนวน 1 ช่อง รองรับ DHCP Client รองรับ Internet Printing Protocol (IPP) and SMB ..
    1,790.00฿
  • TP-LINK TL-WPS510U Wireless Print Server
    TP-LINK TL-WPS510U เป็น Print Server แบบ Wireless รองรับเครื่องพิมพ์แบบ USB จำนวน 1 เครื่อง รองรับรุ่น Printer ทุกยี่ห้อ มากกว่า 200 รุ่น รองรับ network protocols : TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR/LPD, IPP รองรับ Wireless N รองรับ DHCP Client รองรับ LPD / LPR (Standard TCP/IP Pri..
    1,990.00฿