ติดต่อสอบถาม

สถานที่ตั้ง

ที่อยู่: ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ 604/3 ชั้น 3 ห้อง 376 หน้าบันไดเลื่อน ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์: 02-130-1095, 085-489-8335
โทรสาร: 02-903-0080 ต่อ 5588