เกียวกับเรา

ที่ตั้งร้านค้า OHONetwork.com

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ 604/3 ชั้น 3 ห้อง 376 หน้าบันไดเลื่อน ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 

โทร 02-130-1095, 085-489-8335

แฟกซ์ 02-903-0080 ต่อ 5588

หมายเหตุ

- ร้านเปิดบริการ 12:00 - 19:00 น. ทุกวัน

- รับสาย 9:00 - 19:00 น. ทุกวัน